Bestyrelsesmøde d. 9/10 12

Bestyrelsesmøde den 9/10-12

Deltager: Bente, Lars, Klaus P., Claus, Søren, Dan og Heidi

Godkendelse af referat fra 28/8-12.

Klubfest:
Vi planlægger klubfest, borddækning, musik, Amerikansk lotteri osv.

Klubmesterskab:
Sidste afd. af klubmesterskab bliver afviklet lørdag d. 27/10

Gymnastik:
Onsdags gymnastik – Søren & Bendix – afventer afklaring fra hallen om start dato og kl.

Diverse:
- Passive kontingent: 350,-?
- Kontakt DMU vedr. 1. hjælps kursus – opdatering af 1. hjælps udstyr.
- Klubforsikring: Indhenter tilbud fra forsikring vedr. forsikring af container
(låsebom & fixlock) KP søger for at container bliver flyttet. (mellem klubhus og toiletter)
- Lave vej
- Søren undersøger mulighederne for afholdning af Motionsløb.
- Transponder anlæg: Alice & Jesper
- Træningsleder kursus: John, Torben & Kent har været på kursus
- Kontakt Vejle kommune vedr. lejekontrakt fornyelse

Enduro:
DMU søger klubber til Enduro – Dan undersøger tingene, at gøre BMS til hovedklub
Kontingent 800,- (fri træning) eller 400,- + træningsgebyr
Sportsudvalg offtrack DMU – Dan

BMSreferat