Generalforsamling 24/11-12

Generalforsamling 24/11-12

Deltager: Bestyrelsen + 20 medlemmer

Lars byder velkommen & der vælges en dirigent – Dan Uno

Åretsberetning:
Lars fortæller om året der gik. Vi har fået lavet maxi banen om, og brugt en del penge på
forbedringer af banerne og klubben.

Vi har haft et godt sammenarbejde med FMS vedr. St. bededags løb, klubmesterskab.
Klubbens medlemmer har kørt nogle resultater ind i løbet af året.

Regnskabet:
Regnskabet fremlægges 1/10-11 – 30/9-12 : godkendes

Kontingent:
Kontingentet for bliver uændret i 2012. ”support” medlemmer sættes ned til 350,- kr.

Indkommende indslag:
Der er ingen indkommende indslag.

Valg:
Næstformand Dan - genvalgt
Medlem Claus går af – ny Klaus Poulsen
Kasser Bente – genvalgt (men kun et år af gangen)
Kørerep. Søren – genvalgt
1. suppleant: Michael går af – ny Johnny Damkjær
2. suppleant: Klaus Poulsen har fået ny titel – ny Gert Lauritsen

Valg af revisor:
Hanne Mikkelsen bliver genvalgt som revisor for 2013

Diverse:
2012 har været en ”prøve” på at sætte system på deltagelse i arbejdsdage i klubben. Dette har
været et hit.
Der vedtages at fra 2013 skal alle kørende medlemmer min. deltage i 2 arbejdsdage eller udløses
der en bøde på 250,- kr. pr. gang. Alle arbejdsdag (inkl. flagposter til løb) vil bliver lagt i kalenderen
på BMS hjemmeside, så man kan tilmelde sig online. Der vil være et min. antal af ønskede
deltager pr. arbejdsdag og de online tilmeldinger kan lukkes, når antallet af deltager er opnået.

Træningskalenderen vil også blive lagt online, samt hængt op i klubben. Det er træningslederen
eget ansvar af bytte vagt, hvis han/hun ikke kan på den oplagte vagt. En telefonliste vil også blive
lagt online.

Der er et par små ting på banen der skal laves. Vi har sammen med Kolding Motocross lejet en
dosser – Christian Lyngvig står for projektet.

Evt. nye tiltag på micro banen sammen weekend, når dosser alligevel er der.

Sommerfest Cross’n’Rock den 22/6-13
Vi planlægger en fest med boder, krammer marked, musik osv.
Enduro klub i Jylland BMS. Medlemskab 800,- inkl. fri træning – 500,- for kun medlemskab +
træningsgebyr. Der skal køres på en Enduro cykel.

Løb 2013:
Vi har søgt et OB + pige/dame DM – Micro DM – st. bededagsløb.
Resten af kalenderen er ikke udgivet af DMU, men vi vil prøve at få nogle cup også for vores
C-kører.

”back-up” vedr. baneansvar/vejen:
Lind, Gert, Christian og Jess.

Træningsdage og vedligeholdelses kursus.

Kontakt kommen vedr. leje kontrakt. Arne har mundtligt sagt ja til fornyelse af kontrakten.

Vintergymnastik kom og deltag.

Mødet afsluttes – tak for i dag!

Referatet han hentes her

BMSreferat