Bestyrelsesmøde 23/11 -13

Bestyrelsesmøde 23/11-13

Deltage: Bente, Lars, Johnny, Klaus, Claus, Gert, Søren, Heidi

Godkendelse af referat.

Dagsorden til generalforsamlingen skal ligges på hjemmesiden

Generalforsamling:
Starter kl. 15:00, der serveres Gløgg og æbleskiver.
Valg: Lars, Heidi, Søren, Gert er på valg og ønsker genvalg.
Bente er også på valg, men ønsker ikke genvalg, Kirsten vil gerne træde ind i bestyrelsen.
Der skal også findes en ny revisor, Heidi tager opgaven.
Der skal laves et bane udvalg: en formand + 5 personer.

Baneskilt: sving og hop skal døbes.

Indkommende forslag
: Aktivitets dag & forbedring på flagposterne.

Miljøtilladelse: Vi vil prøve at søge kommunen om at dele vores miljøtilladelse til to dage, så vi evt. kan holde åben mandag og onsdag. Dan bliver sat på opgaven.

Kursus: Træningsleder, miljø & tekniskkontrol kursus: Brian, Svensson & Peter Kjær – Heidi GA
Stævnerleder: Claus, Klaus & Johnny

Tidtager
: Lars & Heidi (Claus undersøger om han kan færdig udd.)
Holder intern kursus – 3 gange

Lejekontrakt: Der er lavet leje kontrakt med Arne og kommunen til 2020. Der er lavet en bruger aftale kommunen og BMS i mellem: BMS skal rydder området efter endt lejemål. Skal have en deponerings konto med min. 15.000,- Kommune står for glæsklipning og hæk. Vi får en container, der tømmes hver 14. dag. Tømning af toiletter.

Nye tiltag: Toiletterne skal væk og dem i klubhuset skal tages i brug.
Der søges puljer ved kommunen og trefor til vand. (Klaus)

Diverse: Arbejdsdage rykkes til andre dage end træningsdage.
Klub kontingent forbliver uændret.
Søren sætter gang i sponsor udviklingen.
Der skal købes frigørelses værktøj.
Gl. vandningsanlæg & dyser (Højen maskinstation)

Referatet kan hentes her

BMSreferat