Bestyrelsesmøde 26/2 -13

Bestyrelsesmøde den 26/3 2013

Deltager: Bente, Claus, Klaus, Dan, Søren, Johnny, Gert og Heidi

Godkendelse af referat fra 15/01 2013

Løb i BMS:Klubløb:
Vi har fast sat følgende dag til klubmesterskab i Børkop:
Der køres 6 løb, hvor af 5 er tællende.

10. april
8. maj
29. maj
19. juni
28. august
18. september

Pokalløb Vi har søgt et pokalløb den 8. juni

Arbejdsdage/flagposter i 2013:

20 marts:
Der skal laves nye flagposter, flyttes container, indkørsel & rep. zone maxi bane, stativ til
tællerur, evt. hegn langs maxi bane.

24. april, klargøring til løb
26. april: Flagpost
5. juni Klargøring til løb
8. juni: Flagpost
22. juni Cross’n’rock
14. august Klargøring til løb
17. august: flagpost

Åbning af banerne:
Der er besluttet at åbne banerne lørdag d. 23. marts.

Kontingent:
Ønskes der stadig at tegne kontingent i Børkop, må I meget gerne få indbetalt deres kontingent.

Forsikring:
Der er indhentet forsikring fra Topdanmark. Der indhentes endnu et tilbud.

Falck:
Første hjælps kursus: Enduro & BMS køber i fællesskab et spindboard
Tirsdag 12. marts kl. 18.00 (Der skal spises hjemme fra)
Gert Lauritsen, Bjerregårdsvej 2, 7300 Jelling

Diverse:
- Dan har ønske om små rettelser, når Lyngvig skal ordne bane.
- Enduro & BMS køber i fællesskab et tællerur.
- Johnny undersøger muligheden om Gårdslev sognegård til vores klubfest 2/11
- Der søges om aktivitetstilskud fra Vejle kommune.

BMSreferat