Generalforsamling 2013

Generalforsamling 23/11-13

Deltage: 23 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent:
Karsten Ravn & valg af referent: Heidi Jensen

2. Fremlægning årets beretning af Lars Schmidt:
Forlængelse af lejekontrakt til 2020. Der er lavet bruger kontrakt Vejle kommune og BMS i mellem, vedr. klipning af græs, hæk. Tømning af toiletter og opstilling af container.

BMS har haft fremgang af nye medlemmer, også grundet at vi er blevet en Enduro klub.

3. Årets regnskab af Bente Mikkelsen

Bente fremlægger årets regnskab – regnskabet godkendes (Vedlagt)

4. Fastsættelse af kontingent
Der bliver ingen ændringer vedr. kontingenterne.
650,- kr. micro/mini til 15 år
800,- kr. Maxi fra 15 år
350,- support medlemmer

5. Indkommende forslag:
* Forbedring vedr. flagposter: Der bliver besluttet at sætte kæde på ved indkørsel og nedsætte trænings tid til 25 min af gangen, så kørerne kan nå at ud fra træning og op på en flagpost. Der skal noteres køre nr. ved indskrivning.
Lave kort over banen og navne gi alle hop og sving.

* Aktivitets dag: bestyrelsen i mødekommer forslaget og vil arbejde videre på projektet. Evt. en søndag, cross prøvning og opvisning.

* Træning for egne medlemmer uden for officiel åbningstid: Bestyrelsen vil i 2014 arbejde på at få delt vores træningstid til to dage, evt. mandag & onsdag. Der vil blive lavet et regelsæt for træning, så træning er ens for alle.

6. Valg:
Formand: Lars Schmidt er på valg – han ønsker genvalg – Godkendes
Sekretær: Heidi Jensen er på valg – hun ønsker genvalg – Godkendes
Kasser: Bente Mikkelsen er på valg – hun ønsker ikke genvalg.
Kandidater til posten: Kirsten Underbjerg Larsen –
Godkendes og vælges ind i bestyrelsen med vælg i lige år.

7. Valg af 2. suppleant:
2. suppleant: Gert Lauritsen er på valg – han ønsker genvalg – Godkendes

8. Valg af kørerrepræsentant:
Kørerrepræsentant: Søren Jørgensen er på valg – han ønsker genvalg – Godkendes

9. Valg af revisor:
Revisor & suppleant: Hanne Mikkelsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Kandidater til posten: Heidi Jensen – Godkendes. Suppleant revisor: Winni Christensen

10. Eventuelt:
Kiosk: Winni overtager kiosken – men kun om onsdagen

Transponter anlæg: Der vil blive lavet faste datoer med træning/transponter.

Elektronisk indskrivning: Til hverdag bruges gl. dags metode – elektronisk ved løb.

Nye C-125 kører træner samme med mini? Dette vil være op til træningslederen på dagen.

Mikkel Bendix lave oplæg til træner undervisning

Micro udvalg nedlægges – og nyt bane udvalg oprettes:
”formand” Lars Schmidt, Bo Yde Sørensen, Jes Bendix, Peder, Finn Vilstrup, John Svensson, Gert Lauritsen.
Bane udvalget skal passe banerne og kordinerer med hinanden, så banerne kan være optimale hele tiden.
Der lavet nøgler til JD.
Gummigeden er Lind’s, men bliver stående i BMS.


Der afsluttes og takkes for i dag.

Referatet han hentes her

BMSreferat