Faste kørenumre

Ønsker du fast kørenummer?

Man skal henvende sig til Henrik Løvenskjold på he@privat.tele.dk med sit ønske om et fast kørenummer, og at man kan se allerede eksisterende kørenumre på DMU hjemmesiden -> https://dmusport.dk/enduro/koerernummer-enduro/