Bestyrelsesmøde 18/1-21

Bestyrelsesmøde Børkop Motor Sport 18.01.2021

Til stede:
Heidi Jensen, Mikkel Bendix, Lasse Enghave, Tommy Berthel, Christian Lyngvig, Klaus Trend Poulsen.
Ikke Mødt op: Dan Uno.

Praktisk:
1. Winni, Gabi og Rikke passer kiosken, Winni laver en vagtplan.

2. Generalforsamling den 7 februar 2021. Generalforsamlingen flyttes til Søndag den 7 marts 2021

3. På valg er: Næstformand (Dan), Kasseren (Wnni), Klaus (Bestyrelsesmedlem), Tommy (supp.) Lars (2 supp.) Lasse (kørerrep.) Charlotte (Revisor)

4. TL Kalender kommer senere, Heidi

5. Der er booket lokaler til klubfest (Grejs Fritidscenter) Klubfest 6 November.

6. KM: KM1-28-4, KM2-26-5, KM3-16-6, KM4-18-8, KM5-8-9, KM6-22-9, (KM7-29-9)

7. OB DM Lørdag den 8 Maj, Kids Cup Lørdag den 21 August,

8. Arbejdsdage: 22-4, 6-5,19-8,28-10

9. Buskrydderdag: Tommy og Lasse Beslutter.10-6

10. Alle ændringer på banen skal godkendes af enten Finn eller Klaus, inden det sættes i gang.

11. Det er vedtaget at lån af banen og faciliteterne til Enduroløb koster pr. løb kr. 5.000,00
Og det er Lejerens egen ansvar at banerne og området reetableres.

12. Netop området med jernbanesveller er for tæt på banesporet og skal tilpasses med
baneudvalget. Og efterfølgende justeres.

13. Crosstræning: 1-Træning 17-4, 2-Træning 26-6,

14. Sponsorskilte – Lasse, 4000,- for stor skilt ved tårn og 2500,- for skilte ved terrassen.

15.

BMSreferat