General forsamling 11/4-2021

General forsamling 11/4-2021

1. Valg af dirigent og referent
- Bo Yde er valgt til dirigent, Mikkel Bendix til referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- Beretning godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
- Regnskab godkendt

4. Fastsættelse af kontingent.
- Pris 2020: 650,- til 15 år – 800,- fra 16 år og + 2 arb.dage,
- 0,- support medlem
- Nye medlemmer under 18 år gratis første år.
- Kontingent forhøjelse ved udeblivelse fra arb.dage 500,- pr. gang
- Kontingent uændret

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
- Ændring af rækkefølge til KM – godkendt Micro, mini, OB, A/B
- Km om lørdagen – Bestyrelsen arbejder videre med emnet
- Flere små træningspas – godkendt, HSJ arbejder videre med opgaven
- DMU/DMCU klub – forslag nedstemt

6. Valg af bestyrelsen

- Næstformand: Dan Uno
Stemmer Dan 1 – Stemmer Trond 1 – Stemmer Torben Feldt 9

- Medlem: Klaus Poulsen Genvalgt
- Sekretær: Christian Lyngvig Genvalgt
- Kasser: Winnie Christensen Genvalgt

7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen
1. Tommy Berthelsen 2 årig periode Genvalgt
2. Lars Schmidt 1 årig periode – Mikkel Bendix valgt

8. Valg af kørerepræsentant – vælges for 1 år ad gangen.
Lasse Enghave Genvalgt

9. Valg af revisor og revisor suppleant, begge vælges for 1 år ad gangen.
Charlotte Poulsen Genvalgt

10. Eventuelt.
Under beretningen kommer kiosken på talt, der søges ny kiosk dame
Rasmus Lauge, kender en Inge Buhl hun er interesseret.

 

 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

2020 har været et mærkelig år. Corona har bestemt sat sin dagsorden til hvad vi måtte, hvor mange vi måtte være og hvor.
Jeg syntes selv vi fandt en god løsning vedr. tilmelding. Som jeg tænker jeg vil benytte lidt fremad rettet, især til KM.
Også grundet Corona havde vi et medlem fald på ca. 30. Jeg håber vi får det op igen. Vi havde en dele på vores ud på vores prøve cykler, der er allerede et par af dem blevet medlem. Så håber vi resten også kommer.

Pt. Er vi 85 medlemmer, men der er rigtig mange gode gl. kører der stadig ikke har meldt sig ind + Enduro
Folkene er heller ikke rigtig begyndt at flytte på sig.

2021:
Bane folket har lige lavet lækker bane.
Vi har fået de omtalte DMU skilte op.
Medlemsportalen via DMU. Ny licens App.
Aktivitets kalender er opdateret på hjemmesiden – alle tjek og sæt kryd
Vi har 3 der skal på TL kursus d. 22/4 – andre interesseret?
Så skal vi nok desværre igen med at søge ny kiosk personale igen. Til efter sommerferie. Nogen Ideer??

Projekter for 2021.
- Vi arbejder stadig på strøm til ryttergården. Samt ny strøm til tårnet.
- Vi går stadig all in på projekt ny klubhus
- Sikring af dokumenter, opdatering af hjemmeside, skadeanalysere osv.
- Vi skal investerer i ny klubcykel – Honda har tjent sin værnepligt.
- Der vil i 2021 bliver afprøvet nye klasser i OB A / B / C i alle andre
- Der er også kommet ny klasse micro – 65 høj aldersgrænse 13 år
- Tilmeldnings frist: 1.10 dage 2. 6 dage grundet corona
- Også grundet Corona, har klubberne valgt at lade løbsgebyr stige 250 + 10 MX fonden + 10 gebyr.
- Igen grundet Corona kører DM afd. Som landsmesterskaber de første 4-5 løb, herefter 2 finaler.
- Nye retningslinjer from indberetning til disciplinærudvalget. Klub hvor hændelsen sker el. formand/klub for anmelder.
- Løb 2021: DM OB 8/5-21 & Kid Cup 21/8-21 – Enduro DM 31/8-21

 

 

 

 

 

 

BMSreferat