Bestyrelsesmøde 08/01 -14

Bestyrelsesmøde 8/1-14

Deltage:
Kirsten, Lars, Johnny, Dan, Claus, Gert, Søren, Heidi

Godkendelse af referat.

Løb:
Vi er blevet tildelt regionsmesterskab + DM sidevogne søndag d. 11 maj.
Da vi ikke har tilladelse til at afholde løb en søndag, vil vi søge om dette og holde lukke
lørdag 10 maj. Dan kontakter kommunen – Klaus indsamler underskrifter fra naboer inden.
Heidi & Lars skal til Sjøholm Cup møde 9/1

Kursus:
Stævnerleder: Kursus: Klaus & Johnny skal på kursus søndag 19/1.

Tidtager: Claus afholder tidstager kursus onsdag 12/2 kl. 17:00 på Vejle Syddansk

Teknisk kontrol:
Når der kommer et kursus skal Gert, Johnny & Brian af sted – Heidi følger
op på sagen. Der er ikke brug for miljø.

Ændring af træningstider:
Vi kunne godt tænke os at lave om på vores træningstider, for at bruge dem fuld ud.
Vi har fundet gamle miljøtilladelser og Dan vil kontakte kommunen for forhandling.
REGLSÆT VED TRÆNING UDEN FOR OFFICEL ÅBNING:
”Kun gælden for medlemmer. Der skal være en træningsleder + 4 flagposter tilstede ved alt
kørsel”

NYE SKILTE:
”Ingen kørsel i ryttergården” ”Ingen kørsel uden træningsleder” ”Ingen kørsel uden min. 4
flagposter” ”Ingen kørsel uden indskrivning/tilmelding”

DMU/DMCU:
Der er problemer med sammen arbejdet mellem DMU & DMCU. Der er derfor indkaldt til
møde tirsdag d. 14/1 i Kolding. Dan og Lars deltager.

Support medlem:

Der er vedtaget at de medlemmer der yder en extra indsats i klubben, så som
træningsleder, bestyrelses medlem, dommer ect. ikke skal betale medlemsgebyr.
Dog kun hvis de ikke indløser kørelicens, og der ved udløser fuldmedlemskab

Referatet kan hentes her

BMSreferat