Bestyrelsesmøde 28/10 -14

Bestyrelsesmøde 28/10 -14

Deltage: Lars, Johnny, Klaus, Heidi, Gert, Søren & Winni

Strøm:
Projekt strøm kører bare der ud af. Kommunen har givet grøn lys. Hetek har givet grøn lys.
Så mangler vi bare de sidste små ting, så kan kablet blive gravet ned ;o)

Startbom:
Vi har søgt MX fonden om tilskud til ny start bom – vi har fået 7000,- til dette projekt.
Projektet er satdig kun under udvikling.

Ekstra Jord:

Vi arbejder på at få lejet mere jord, så vi kan udvide vores ryttergård.

Skilte:
Der skal laves et nyt skilt ved grusvejen (Klaus) Der skal søges om skilte ved enden af
Sønderskovvej ”Motocross bane”

Generalforsamling:
Generalforsamling lørdag d. 22/11 kl. 12:00 – glögg & æbleskiver & kage

BMSreferat