Bestyrelsesmøde 26/5 -14

Bestyrelsesmøde 26/5-14

Deltage: Klaus, Lars, Heidi

Kiosk:
Lau’s mor har tilbudt at tage kiosken hver anden lørdag. Hun får egen kasse, fælles øl/vand
Winni står som kiosk ansvarlig. Hun tager kontakt til Eva.

Vandvogn:
Vi skal have en ny vandvogn – Vi vil høre Finn om han vil være tovholder.

Strøn/vand toiletter:
Vi vil høre Søren el. Knogle om de vil tilkoble strøm til vand & lys til toiletterne. (Lars)

Klubmøde:
Heidi & Lars tager til klubmøde i Kolding d. 2/6 med DMU

Sommerfest:
Den 21/6 Heidi laver plaketer. Aktiviteter: omvent kørsel 13-14 – knallert race 2 x 3
omgange – stafet 14-15 – dåseskydning – cykel race – grille tændes kl. 17:00 – krammerbod

Projekt brønd:
Klaus er tovholder. Vi har tilladelse, han indhenter tilbud – skal gerne i gang inden august.

Diverse:
Skilte på banen, vejen – Klaus er på opgaven
På forkant med løb d. 2/8: Heidi laver programmer – Røde kors er bestilt.
Søger folk på hjemmesiden.

Banesyn:
Lars taler med banefolk – evt. Lind og bestiller banesyn.
Klaus taler med Thomas vedr. græsklipning.

Lørdag i uge 27 lukket

Hold DM:
Hvem vil køre? Sponsor?

BMSreferat