Bestyrelsesmøde 8/11 -14

Bestyrelsesmøde 8/11 -14

Deltage: Lars, Klaus, Heidi, Gert, Søren

Generalforsamling:

Dagsorden laves.

På valg:
Dan: ønsker genvalg
Klaus: ønsker genvalg
Kirsten: ønsker ikke genvalg
Søren: ønsker genvalg
1. supp. Johnny: ønsker ikke genvalg
2. supp. Gert: ønskergenvalg
Revisor Heidi:
Revisor supp Winni:

Strøm:

Under gravningen laves i uge 48. Vi samler folk til weekenden ugen 48 til nedgravning af
kabel. Søren skal samle enderne.

Container:
Vi vil høre om priser på ny container

Miljøtilladelse:
Der arbejdes stadig på at evt. bytte noget trænings tid fra onsdag til andre dage.

KM 2015:
Opdeling af klasser C125+ B125+ A125+
Forslag nedstemt. Der kommer dog en ny klasse ”Enduro”

Diverse:
Heidi arbejder på en velkomst folder til nye medlemmer.
Arb.dage listen er næsten færdig og bøder vil her efter blive udsendt.

BMSreferat